fbpx
Photoshoot sản phẩm
Loại Đặc biệt
 Loại Đặc biệt

Gói theo tháng

 • 1 bộ ảnh sản phẩm
 • Số lượng: mỗi sản phẩm 10 ảnh đã retouch + toàn bộ ảnh gốc
 • Ekip: Chỉ đạo nghệ thuật + Product stylist + Photographer + Designer/Retoucher
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • 1 bộ ảnh sản phẩm
 • Số lượng: mỗi sản phẩm 7 ảnh đã retouch + toàn bộ ảnh gốc
 • Ekip: Chỉ đạo nghệ thuật + Product stylist + Photographer + Designer/Retoucher
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
 Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • 1 bộ ảnh sản phẩm
 • Số lượng: mỗi sản phẩm 3 ảnh đã retouch + toàn bộ ảnh gốc
 • Ekip: Chỉ đạo nghệ thuật + Product stylist + Photographer + Designer/Retoucher
LIÊN HỆ
Photoshoot tư liệu truyền thông (Tư liệu dùng để chạy chiến dịch, đăng bài trên các nền tảng, in brochure,..)
Loại Đặc biệt
 Loại Đặc biệt

Gói theo tháng

 • 04 concept
 • Số lượng: mỗi concept gồm 10 ảnh retouch + toàn bộ ảnh gốc
 • Ekip: Chỉ đạo nghệ thuật + Stylist + Makeup + Mẫu + Designer/Retoucher
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • 03 concept
 • Số lượng: mỗi concept gồm 10 ảnh retouch + toàn bộ ảnh gốc
 • Ekip: Chỉ đạo nghệ thuật + Stylist + Makeup + Mẫu + Designer/Retoucher
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
 Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • 02 concept
 • Số lượng: mỗi concept gồm 10 ảnh retouch + toàn bộ ảnh gốc
 • Ekip: Chỉ đạo nghệ thuật + Stylist + Makeup + Mẫu + Designer/Retoucher
LIÊN HỆ
Photoshoot doanh nghiệp
Loại Đặc biệt
 Loại Đặc biệt

Gói theo tháng

 • 1 bộ ảnh doanh nghiệp
 • Số lượng: 30 ảnh đã retouch + toàn bộ ảnh gốc
 • Ekip: Chỉ đạo nghệ thuật + Stylist + Photographer + Designer/Retoucher
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • 1 bộ ảnh doanh nghiệp
 • Số lượng: 25 ảnh đã retouch + toàn bộ ảnh gốc
 • Ekip: Chỉ đạo nghệ thuật + Stylist + Photographer + Designer/Retoucher
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
 Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • 1 bộ ảnh doanh nghiệp
 • Số lượng: 20 ảnh đã retouch + toàn bộ ảnh gốc
 • Chỉ đạo nghệ thuật + Stylist + Photographer + Designer/Retoucher
LIÊN HỆ
Photo 360 độ
Loại Đặc biệt
 Loại Đặc biệt

Gói theo tháng

 • 10 ảnh 360 đã retouch
 • Ekip: Photographer + Designer
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • 7 ảnh 360 đã retouch
 • Ekip: Photographer + Designer
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
 Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • 5 ảnh 360 đã retouch
 • Ekip: Photographer + Designer
LIÊN HỆ
Photo 360 độ
Loại Đặc biệt
 Loại Đặc biệt

Gói theo tháng

 • 10 ảnh 360 đã retouch
 • Ekip: Photographer + Designer
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • 7 ảnh 360 đã retouch
 • Ekip: Photographer + Designer
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
 Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • 5 ảnh 360 đã retouch
 • Ekip: Photographer + Designer
LIÊN HỆ
Chụp ảnh sự kiện
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • ( Chưa bao gồm chi phí di chuyển đối với những địa điểm ngoài HN & HCM)
 • Phóng viên đi thực hiện chụp cả ngày, bao gồm ngày nghỉ/cuối tuần
 • Ảnh chất lượng cao
 • Output: từ 80 ảnh
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
 Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • ( Chưa bao gồm chi phí di chuyển đối với những địa điểm ngoài HN & HCM)
 • Phóng viên đi tới sự kiện thực hiện chụp trong nửa ngày
 • Ảnh chất lượng cao
 • Output: từ 50 ảnh
LIÊN HỆ
Chụp ảnh thời trang
Loại Đặc biệt
 Loại Đặc biệt

Gói theo tháng

 • Thực hiện 05 concept (Mỗi concept 10 ảnh)
 • Ekip: Chỉ đạo nghệ thuật -Mẫu - Photographer - Stylist - Makeup - Studio - Designer/Retoucher
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • Thực hiện 04 concept (Mỗi concept 10 ảnh)
 • Ekip: Chỉ đạo nghệ thuật -Mẫu - Photographer - Stylist - Makeup - Studio - Designer/Retoucher
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
 Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • Thực hiện 03 concept (Mỗi concept 10 ảnh)
 • Ekip: Chỉ đạo nghệ thuật -Mẫu - Photographer - Stylist - Makeup - Studio - Designer/Retoucher
LIÊN HỆ