fbpx
Chúng tôi nhận được kết quả

Dịch vụ Quản lý & Tiếp thị Truyền thông

Với kế hoạch dịch vụ tiếp thị truyền thông xã hội tùy chỉnh, doanh nghiệp của bạn có thể bắt đầu xây dựng nhận thức về thương hiệu, cũng như tạo doanh thu từ các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, v.v.

01
01
MẢNG 1/4: THIẾT KẾ

02
02
MẢNG 2/4: CHỤP HÌNH

03
03
MẢNG 3/4: VIDEO

04
04
MẢNG 4/4: CODING

Kế hoạch Tiếp thị

MẢNG 1/4: THIẾT KẾ

THIẾT KẾ IN ẤN
Loại đơn giản
Loại đơn giản

Gói theo tháng

 • Keyvisual (KV): Đưa ra 02 option Key Visual sau đó chọn 01 option để thực hiện trên các sản phẩm in ấn khác, thực hiện trên ý tưởng có sẵn của khách hàng, sửa khong quá 03 lần.
 • Các sản phẩm Poster, Bandroll,... sử dụng KV có sẵn: Thực hiện 01 option bám sát theo KV, sửa không quá 02 lần.
 • Gift set: dựa trên ý tưởng có sẵn của KH, hộp vuông/chữ nhật đơn giản, không lên ý tưởng về kết cấu hộp đưa ra 02 option chọn 01 để thực hiện, chỉnh sửa tối đa 02 lần.
 • Brochure: Dàn trang đơn giản theo layout có sẵn, thực hiện 01 phiên bản, sửa không quá 02 lần.
 • Ticket: Đưa ra 02 option lựa chọn 01, kết cấu đơn giản (hình chữ nhật thông thường). Sửa không quá 02 lần.
LIÊN HỆ
LOẠI TIÊU CHUẨN
LOẠI TIÊU CHUẨN

Gói theo tháng

 • Keyvisual: Đưa ra 03 option Key Visual sau đó chọn 01 option để thực hiện trên các sản phẩm in ấn khác, thực hiện trên ý tưởng có sẵn của khách hàng, sửa không quá 03 lần.
 • Các sản phẩm Poster, Bandroll,... sử dụng KV có sẵn: đưa ra 01 option theo KV sửa không quá 03 lần.
 • Gift set: dựa trên ý tưởng có sẵn của KH, hộp vuông/chữ nhật đơn giản, không lên ý tưởng về kết cấu hộp, đưa ra 03 option chọn 01 để thực hiện, chỉnh sửa tối đa 03 lần.
 • Brochure: Dàn trang đơn giản theo layout có sẵn, thực hiện 01 phiên bản, sửa không quá 03 lần.
 • Ticket: Đưa ra 03 option lựa chọn 01, kết cấu đơn giản (hình chữ nhật thông thường). Sửa không quá 03 lần.
LIÊN HỆ
LOẠI CHẤT LƯỢNG CAO
 LOẠI CHẤT LƯỢNG CAO

Gói theo tháng

 • Keyvisual: Đưa ra 03 option Key Visual sau đó chọn 01 option để thực hiện trên các sản phẩm in ấn khác, đề xuất ý tưởng mới , sửa không quá 03 lần
 • Các sản phẩm Poster, Bandroll,... sử dụng KV có sẵn: đưa ra 01 optiontheo KV sửa không quá 04 lần.
 • Gift set: đề xuất ý tưởng cho KH, hộp có kết cấu đặc biệt, đưa ra 03 option chọn 01 để thực hiện, chỉnh sửa tối đa 03 lần.
 • Brochure: Đưa ra 03 option bìa và trang trong, lựa chọn 01 option để phù hợp với các trang còn lại. Sửa tối đa 03 lần.
 • Ticket: Sáng tạo về kết cấu ticket, đưa ra 03 option lựa chọn 01 option để thực hiện, sửa không quá 03 lần.
LIÊN HỆ
THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Loại đơn giản
Loại đơn giản

Gói theo tháng

 • Logo - Tạo tối đa 02 option chọn 01 option để triển khai, dựa trên ý tưởng có sẵn của khách hàng - Sửa tối đa 03 lần - Thời gian thực hiện 03 - 04 ngày
 • Các sản phẩm Poster, Bandroll,... sử dụng KV có sẵn: Thực hiện 01 option bám sát theo KV, sửa không quá 02 lần.
 • Packaging: Dựa trên ý tưởng của khách hàng, tối đa chỉnh sửa 03 lần, đưa ra 01 option. Kết cấu hộp đơn giản, có sẵn trên thị trường Thời gian thực hiện 03 - 04 ngày
 • Mascot: Thực hiện tối đa 02 option chọn 01 option để thực hiện dựa trên ý tưởng có sẵng của khách hàng - Sửa tối đa 03 lần - Thời gian thực hiện 03 - 04 ngày.
LIÊN HỆ
LOẠI TIÊU CHUẨN
LOẠI TIÊU CHUẨN

Gói theo tháng

 • Logo - Thực hiện tối đa 03 option chọn 01 option để thực hiện, dựa trên ý tưởng có sẵn của khách hàng - Sửa tối đa 05 lần - Thời gian thực hiện 05 - 06 ngày
 • Packaging: Dựa trên ý tưởng của khách hàng, tối đa chỉnh sửa 03 lần, đưa ra 02 option chọn 01 option để thực hiện Thời gian thực hiện 05 - 06 ngày. Kết cấu hộp đơn giản, có sẵn trên thị trường
 • Mascot: Thực hiện tối đa 03 option chọn 01 option để thực hiện dựa trên ý tưởng có sẵng của khách hàng - Sửa tối đa 04 lần - Thời gian thực hiện 05 - 06 ngày
LIÊN HỆ
LOẠI CHẤT LƯỢNG CAO
 LOẠI CHẤT LƯỢNG CAO

Gói theo tháng

 • Loại Chất lượng cao Logo - Thực hiện tối đa 03 option chọn 01 option để thực hiện, sáng tạo ý tưởng logo cho khách hàng, tặng kèm bộ brand guildline - Sửa tối đa 03 lần - Thời gian thực hiện 05 - 06 ngày
 • Packaging: Đề xuất ý tưởng cho khách hàng, tối đa chỉnh sửa 03 lần, đưa ra 03 option chọn 01 option để thực hiện Thời gian thực hiện 05 - 06 ngày. Kết cấu hộp phức tạp, có nhiều lớp
 • Mascot: Thực hiện tối đa 02 option chọn 01 option để thực hiện, nhân vật sáng tạo phù hợp với nhãn hàng - Sửa tối đa 03 lần - Thời gian thực hiện 05 - 06 ngày
LIÊN HỆ
THIẾT KẾ WEBSITE
Loại đơn giản
 Loại đơn giản

Gói theo tháng

 • Layout có sẵn, đưa nội dung và hình ảnh lên layout
 • Tối đa sửa 2 lần
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
 Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • Thiết kế layout cơ bản dựa theo ý tưởng của khách hàng
 • Tối đa sửa 3 lần
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • Kết cấu layout sáng tạo, có hiệu ứng
 • Sửa tối đa 4 lần
LIÊN HỆ
THIẾT KẾ LANDING PAGE
Loại đơn giản
 Loại đơn giản

Gói theo tháng

 • Adapt từ template phù hợp với yêu cầu
 • Tối đa sửa 3 lần
 • aaa
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
 Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • Thông tin đơn giản, không hiệu ứng
 • Tối đa sửa 3 lần
 • aaa
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • Landing page/info cho thương hiệu lớn, yêu cầu cao
 • Sửa tối đa 4 lần
LIÊN HỆ