fbpx
I. DỰNG VIDEO (TƯ LIỆU CÓ SẴN CỦA KHÁCH HÀNG)
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • Đưa ra ý tưởng và xây dựng kịch bản có câu chuyện
 • Nhạc có bản quyền, giá mua nhạc theo từng case
 • Thời gian thực hiện: 14 ngày
 • Chỉnh sửa tối đa 03 lần
LIÊN HỆ
Loại Tiêu Chuẩn
 Loại Tiêu Chuẩn

Gói theo tháng

 • Xây dựng kịch bản từ thông tin và ý tưởng khách hàng (Dạng infographic)
 • Nhạc từ KH gửi hoặc từ các nguồn free (có khả năng nhạc không chạy được ads)
 • Thời gian thực hiện: 14 ngày
 • Chỉnh sửa tối đa 02 lần
LIÊN HỆ
Loại Đơn Giản
 Loại Đơn Giản

Gói theo tháng

 • Kịch bản, ý tưởng từ phía KH (Không áp dụng cho Khách hàng chiến lược)
 • Nhạc từ KH gửi hoặc từ các nguồn free (có khả năng nhạc không chạy được ads)
 • Thời gian thực hiện: 07 ngày
 • Chỉnh sửa tối đa 02 lần
LIÊN HỆ
II. SẢN XUẤT VIDEO MỚI
TVC
Loại Đặc biệt
 Loại Đặc biệt

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng: 3-5 phút
 • Thời gian quay: 3 ngày
 • Thiết bị theo từng case yêu cầu
 • Ekip chuyên nghiệp: Kịch bản + Quay dựng + Makeup + Stylist + Chỉ đạo nghệ thuật + Thiết kế bối cảnh -Kỹ xảo / Hiệu ứng đặc biệt
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng: 2-3 phút
 • Thời gian quay: 2 ngày
 • Thiết bị theo từng case yêu cầu
 • Ekip bán chuyên: Kịch bản + Quay dựng + Đạo diễn + Chỉ đạo nghệ thuật + Thiết kế bối cảnh + Makeup + Stylist + Voice off -Kỹ xảo / Hiệu ứng đặc biệt
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng: 1-2 phút
 • Thời gian quay: 1 ngày
 • Thiết bị theo từng case yêu cầu
 • Ekip tiêu chuẩn: Kịch bản + Quay dựng + Thiết kế bối cảnh + Makeup + Stylist + Voice off
LIÊN HỆ
Viral video
Loại Đặc biệt
 Loại Đặc biệt

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng: 7-10 phút
 • Thời gian quay: 3 ngày
 • Thiết bị theo từng case yêu cầu
 • Ekip chuyên nghiệp: Kịch bản + Quay dựng + Makeup + Stylist + Đạo diễn + Chỉ đạo nghệ thuật + Thiết kế bối cảnh + Photographer -Cung cấp dịch vụ chia sẻ / seeding / marketing
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng: 3-5 phút
 • Thời gian quay: 2 ngày
 • Thiết bị theo từng case yêu cầu
 • Ekip bán chuyên: Kịch bản + Quay dựng + Đạo diễn + Makeup -Cung cấp dịch vụ chia sẻ / seeding / marketing
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng: Dưới 4 phút
 • Thời gian quay: 1 ngày
 • Thiết bị theo từng case yêu cầu
 • Ekip tiêu chuẩn: Kịch bản + Quay dựng + Makeup -Cung cấp dịch vụ chia sẻ / seeding / marketing
LIÊN HỆ
Recap Event
Loại Đặc biệt
 Loại Đặc biệt

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng tối đa: 10 phút
 • Thiết bị theo từng case yêu cầu
 • Ekip: Quay phim + phóng viên + Dựng video
 • Phù hợp cho các chương trình như khai trương sự kiện, sự kiện âm nhạc, sự kiện giới thiệu sản phẩm
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng tối đa: 7 phút
 • Thiết bị theo từng case yêu cầu
 • Ekip: Quay phim + phóng viên + Dựng video
 • Phù hợp cho các chương trình như khai trương sự kiện, sự kiện âm nhạc, sự kiện giới thiệu sản phẩm
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng tối đa: 5 phút
 • Thiết bị theo từng case yêu cầu
 • Ekip: Quay phim + phóng viên + Dựng video
 • Phù hợp cho các chương trình như khai trương sự kiện, sự kiện âm nhạc, sự kiện giới thiệu sản phẩm
LIÊN HỆ
Livestream Event
Loại Đặc biệt
 Loại Đặc biệt

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng tối đa: 4 giờt
 • Thiết bị theo từng case yêu cầu
 • Ekip: Kịch bản + Đạo diễn + Kĩ thuật live + Quay + VJ + Thiết kế bối cảnh
 • Cung cấp dịch vụ chia sẻ / seeding
 • Phù hợp sử dụng cho các sự kiện âm nhạc vừa và lớn
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng tối đa: 3 giờ
 • Thiết bị theo từng case yêu cầu
 • Ekip: Quay phim + phóng viên + Dựng video
 • Phù hợp sử dụng cho các sự kiện chăm sóc khách hàng, sự kiện ca nhạc nhỏ, sự kiện hội thảo nhỏ và vừa.
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng tối đa: 2 giờ
 • Thiết bị theo từng case yêu cầu
 • Ekip: Kĩ thuật live + Quay + VJ
 • Phù hợp cho các chương trình như workshop, talkshow, tư vấn trực tuyến
LIÊN HỆ
MUTEX VIDEO
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng tối đa: 5 phút
 • Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, dựng video
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng tối đa: 3 phút
 • Cắt ghép video dựa trên tư liệu có sẵn
LIÊN HỆ
REVIEW VIDEO
Loại Đặc biệt
 Loại Đặc biệt

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng tối đa: 15 phút
 • Thiết bị, kịch bản theo từng case yêu cầu
 • Ekip: Quay phim + Nhân vật review sản phẩm + Dựng video
LIÊN HỆ
Loại Chất lượng cao
 Loại Chất lượng cao

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng tối đa: 10 phút
 • Thiết bị, kịch bản theo từng case yêu cầu
 • Ekip: Quay phim + Nhân vật review sản phẩm + Dựng video
LIÊN HỆ
Loại Tiêu chuẩn
Loại Tiêu chuẩn

Gói theo tháng

 • Chất lượng: Full HD
 • Thời lượng tối đa: 2 giờ
 • Thiết bị, kịch bản theo từng case yêu cầu
 • Ekip: Quay phim + Nhân vật review sản phẩm + Dựng video
LIÊN HỆ